Ledkarta

Hitta banorna som passar Dig bäst

Upptäck vår varierade Bike Park - vi har allt från de enklaste gröna lederna till riktigt svåra svarta leder.

Våra leder

  1. Gröna vågen - En enkel led som är kul för alla (lätt)
  2. Mossen - En skogsled med spångar, små hopp och annat roligt i trä (medel)
  3. Hoppet - Vår hoppled med lite större hopp, samma början som Banan (medel/svår, det finns dropp som inte är rullbara, men går att cykla runt)
  4. Banan - Vår fantastiska maskingrävda bana, många stora svängar och hög fart! (medel)
  5. Moskito - En knixig bana som innehåller det mesta, byggd av vår spanska vän Moskito (medel)
  6. Vittran - Här gick SM i downhill 2016, brant och kul! (svår)
  7. Cobarde - Vår svåraste led med många riktigt branta partier i stenig terräng (mycket svår)
  8. Östdroppet - Handgrävd brant led med flera dropp, en utmaning för vana cyklister (svår/mycket svår)
  9. Långsvängen - Följ pisten som böljar ner för berget, om du vill ta dig ner på ett lätt sätt (lätt)