Årsmöte 2023

Föreningen Bygdsiljumsbacken håller årsmöte för medlemmar i skidstugan.
19 februari kl. 18.00.
Handlingar finns tillgängliga på mötet.

Välkomna!
/ styrelsen

Rengårdsberget 1, Bygdsiljum
downhill.bygdsiljum@gmail.com

Tel: 0914-201 38
Rengårdsberget 1, Bygdsiljum
info@bygdsiljumsbacken.se

Skidshop/skiduthyrning
0914-201 68, 070-311 35 39